Dinamikus szigetképződésnek lehetünk tanúi az USA-ban